Democracia y Estado de Derecho, complementaridad y contradicción

La construcció del Estat de Dret i les lleis fonamentals són històricament una conquesta democràtica. És el resultat de debats polítics, d’elaboracions intel·lectuals i sobretot de les lluites de les classes no hegemòniques i especialment les classes populars. L’Estat de Dret es la principal garantía protectora dels que no tenen poder polític, econòmic o ideològic (o religiós).

Continuar leyendo