Governs locals i política d’habitatge

Els governs locals en el nostre ordenament jurídic tenen unes competències (obligacions) legals limitades com rebre el 10% del sòl de les actuacions urbanístiques destinat a habitatge “social”. Com receptors de les demandes de les llicències de construcció i del impost de bens immobles es beneficien teòricament de la construcció d’habitatges de promoció privada, però en canvi han de proveir després dels corresponents serveis.

Continuar leyendo

Jorge Semprún (1923-2011)

Nascut a Madrid, net d’Antonio Maura per part de la seva mare, Susana, i fill de José Mª de Semprún i Gurrea, un cristià vinculat a Esprit i favorable a la República. A finals de setembre de 1936, la família està al País Basc i abans de que arribi l’Exèrcit sollevat marxen a França i s’instal·len a Holanda. El pare es nomenat cap de la delegació espanyola en aquest país. El 1939, un cop enderrocada la República, van a viure a Paris.

Continuar leyendo